Sizin İçin Buradayız
 

Sıkça Sorulan Sorular

Konut Finansman Sistemi

 • Konut Finansman Sistemi ne zaman yürürlüğe girdi?
  Kamuoyunda "Mortgage Yasası" olarak bilinen, "5582 sayılı Konut Finansman Sistemi Hakkındaki Kanun" 6 Mart 2007 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi:
 • Konut Finansman Sistemi konut kredisi kullanmak isteyenler için ne gibi değişiklik getirdi?
  • Yasa Kapsamına Giren Konutlar: Oturma amaçlı olarak kullanılacak olan ve "Yapı Kullanma İzni" alınmış tüm konutlar ve inşa halindeki konutlar, mevcut konutlar teminat gösterilerek alınan ihtiyaç kredileri ve re-finansman kredileri yasa kapsamında değerlendirilmektedir.
  • Vergi Avantajı: Yasa sonrası kullandırılan konut kredilerinden aylık faiz üzerinden % 5 oranında uygulanan Bankacılık ve Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) alınmayacaktır.
  • Erken Ödeme Tazminatı: Yeni yasa ile birlikte sadece Sabit faizli krediler için, geri ödenen anapara tutarı üzerinden en fazla %2 oranında Erken Ödeme Tazminatı talep edilebilmektedir. 6 Mart 2007 tarihinden önce kullandırılan konut kredileri (kanun kapsamına geçip geçmemelerinden bağımsız olarak) Erken Ödeme Tazminatı'ndan muaftır.
  • Sözleşme Öncesi Bilgi Formu: Yeni yasa ile birlikte Bankalar tüketicilere kullanmak istedikleri konut kredileriyle ilgili detaylı bilgiler (kredi tutarı, faiz cinsi, yıllık maliyet oranı, ödeme planı simülasyonları... vb.) sunan Sözleşme Öncesi Bilgi Formu vermek zorundalar. Tüketiciler 'Sözleşme Öncesi Bilgi Formu'ndaki bilgileri inceledikten sonra onaylamaları durumunda 'Konut Kredisi Sözleşme'sine ve ödeme planını imza atabilirler.

Konut Kredisi Detayları

Başvuru

 • Konut Kredisi başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

  Konut Kredisi başvurusu için Yapı Kredi Şubesi'ne getirmeniz gereken belgeler:

  • Satın alınacak konutun tapu fotokopisi
  • Kimlik belgesi (nüfus cüzdanı fotokopisi)
  • Gelir belgesi
   • Ücretliler için: Son aya ait maaş bordrosu ve fotokopisi
   • Serbest Meslek Sahipleri için: Son vergi levhası ve fotokopisi
   • Emekliler için: Maaş cüzdanlarının fotokopisi
   • (Varsa) Tapu fotokopileri, kira kontratları ve diğer gelir belgeleri
  • Son 3 ay içerisinde alınmış ikametgah belgesi veya son 3 ay içerisinde adınıza düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon faturası aslı / fotokopisi
 • Konut Kredisi başvuru süreci nasıl işler?
  • Gerekli belgelerle birlikte size en yakın Yapı Kredi Şubesine giderek başvuru formunuzu doldurmanız gerekir.
  • Bilgi ve belgelerinizde her hangi bir eksiklik yok ise başvurunuz bir gün (24 saat) içerisinde yanıtlanır. (Kredi tutarına ve krediye konu olacak konutun özelliklerine göre söz konusu süre değişiklik gösterebilir.)
  • Başvurunuzun ön değerlendirmesi yapılır.
  • Ön değerlendirmesi olumlu sonuçlanan başvurular için konuta ekspertiz yaptırılır.
  • Ekspertiz raporunda belirlenen konutun değeri doğrultusunda, yararlanabileceğiniz kredi tutarı belirlenir.
  • Teminat işlemlerin tamamlanır (Konut kredilerinde teminat olarak adınıza kayıtlı konuta ipotek konulur.)
  • İpotek işlemi tamamlanınca satıcıya hitaben hazırlanmış bloke çek teslim edilerek kredi kullandırılmış olur.
 • Konut Kredisi masrafları nelerdir?

  Konut Kredisi Masrafları için tıklayınız.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 • YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. GİZLİLİK POLİTİKALARI İLE KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ ve AKTARILMASINA İLİŞKİN AYDINLATICI BİLGİ

  Bu bilgilendirme, 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" 10. Maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır. 

  Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., müşteri bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına büyük önem verir. Tüm çalışanlar, görevlerini yerine getirirken elde ettikleri bilgilerin gizliliğini korumayı ve söz konusu bilgileri sadece mevzuat kapsamında ve mesleki görevlerini yerine getirmede kullanmayı taahhüt etmektedirler. Tüm çalışanlar, Bankacılık Kanunu ve/veya ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olan bankacılık sırrı, müşteri sırrı, kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşımına ilişkin sınırlama ve düzenlemelere tam olarak uyarlar. 

  Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'den bankacılık hizmeti almak/ürün temin etmek için Bankamıza bildirdiğiniz veya Bankamızca çeşitli kanallarla temin edilen kişisel verileriniz "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında "Veri Sorumlusu" sıfatıyla işlenmektedir. 

  Kişisel verileriniz, Bankamız ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, istihbarat, Bankamız ve iştiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti vb amaçlar ile Bankacılık faaliyetleri ile ilişkili olarak işlenmektedir. 

  Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, Kredi Kayıt Bürosu, Bankalararası Kart Merkezi, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Bankamız doğrudan ve dolaylı hissedarları ile yurt içi – yurt dışı iştiraklerine, aracılık / acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, mevzuatın izin verdiği hallerde Bankamızca destek hizmeti veya hizmet alınan yurt içi – yurt dışı üçüncü kişilere, bağımsız denetim şirketlerine, Bankacılık Kanunu uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi tüzel kişilere hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir. Belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz, Bankacılık, Vergi, MASAK, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve Bankaları ilgilendiren sair mevzuatlar sebebiyle işlenmektedir. 

  Kişisel verileriniz Genel Müdürlük veya Şubelerimiz, anlaşmalı bayiler ve aracılık / acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, web siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, ATM'ler, internet şubelerimiz, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya, müşteri görüşmeleri, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, SMS kanalları, web sitelerine yapılan dijital başvurular, tüm mobil uygulamalarımız, direkt satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, direkt bankacılık, Üye İş Yeri POS kanalları, anlaşmalı mağazalar, online satış siteleri, SGK kayıtları, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, PTT, Bankalararası Kart Merkezi vb gibi yöntemler ile Bankanın müşterileri ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır. 

  Kişisel verilerinizin Bankamız tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.