Sizin İçin Buradayız
 

Sıkça Sorulan Sorular

Konut Finansman Sistemi

 • Konut Finansman Sistemi ne zaman yürürlüğe girdi?
  Kamuoyunda "Mortgage Yasası" olarak bilinen, "5582 sayılı Konut Finansman Sistemi Hakkındaki Kanun" 6 Mart 2007 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi:
 • Konut Finansman Sistemi konut kredisi kullanmak isteyenler için ne gibi değişiklik getirdi?
  • Yasa Kapsamına Giren Konutlar: Oturma amaçlı olarak kullanılacak olan ve "Yapı Kullanma İzni" alınmış tüm konutlar ve inşa halindeki konutlar, mevcut konutlar teminat gösterilerek alınan ihtiyaç kredileri ve re-finansman kredileri yasa kapsamında değerlendirilmektedir.
  • Vergi Avantajı: Yasa sonrası kullandırılan konut kredilerinden aylık faiz üzerinden % 5 oranında uygulanan Bankacılık ve Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) alınmayacaktır.
  • Erken Ödeme Tazminatı: Yeni yasa ile birlikte sadece Sabit faizli krediler için, geri ödenen anapara tutarı üzerinden en fazla %2 oranında Erken Ödeme Tazminatı talep edilebilmektedir. 6 Mart 2007 tarihinden önce kullandırılan konut kredileri (kanun kapsamına geçip geçmemelerinden bağımsız olarak) Erken Ödeme Tazminatı'ndan muaftır.
  • Sözleşme Öncesi Bilgi Formu: Yeni yasa ile birlikte Bankalar tüketicilere kullanmak istedikleri konut kredileriyle ilgili detaylı bilgiler (kredi tutarı, faiz cinsi, yıllık maliyet oranı, ödeme planı simülasyonları... vb.) sunan Sözleşme Öncesi Bilgi Formu vermek zorundalar. Tüketiciler 'Sözleşme Öncesi Bilgi Formu'ndaki bilgileri inceledikten sonra onaylamaları durumunda 'Konut Kredisi Sözleşme'sine ve ödeme planını imza atabilirler.

Konut Kredisi Detayları

Başvuru

 • Konut Kredisi başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

  Konut Kredisi başvurusu için Yapı Kredi Şubesi'ne getirmeniz gereken belgeler:

  • Satın alınacak konutun tapu fotokopisi
  • Kimlik belgesi (nüfus cüzdanı fotokopisi)
  • Gelir belgesi
   • Ücretliler için: Son aya ait maaş bordrosu ve fotokopisi
   • Serbest Meslek Sahipleri için: Son vergi levhası ve fotokopisi
   • Emekliler için: Maaş cüzdanlarının fotokopisi
   • (Varsa) Tapu fotokopileri, kira kontratları ve diğer gelir belgeleri
  • Son 3 ay içerisinde alınmış ikametgah belgesi veya son 3 ay içerisinde adınıza düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon faturası aslı / fotokopisi
 • Konut Kredisi başvuru süreci nasıl işler?
  • Gerekli belgelerle birlikte size en yakın Yapı Kredi Şubesine giderek başvuru formunuzu doldurmanız gerekir.
  • Bilgi ve belgelerinizde her hangi bir eksiklik yok ise başvurunuz bir gün (24 saat) içerisinde yanıtlanır. (Kredi tutarına ve krediye konu olacak konutun özelliklerine göre söz konusu süre değişiklik gösterebilir.)
  • Başvurunuzun ön değerlendirmesi yapılır.
  • Ön değerlendirmesi olumlu sonuçlanan başvurular için konuta ekspertiz yaptırılır.
  • Ekspertiz raporunda belirlenen konutun değeri doğrultusunda, yararlanabileceğiniz kredi tutarı belirlenir.
  • Teminat işlemlerin tamamlanır (Konut kredilerinde teminat olarak adınıza kayıtlı konuta ipotek konulur.)
  • İpotek işlemi tamamlanınca satıcıya hitaben hazırlanmış bloke çek teslim edilerek kredi kullandırılmış olur.
 • Konut Kredisi masrafları nelerdir?

  Konut Kredisi Masrafları için tıklayınız.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 • YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. GİZLİLİK POLİTİKALARI İLE KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ ve AKTARILMASINA İLİŞKİN AYDINLATICI BİLGİ

  Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Genel Bilgilendirme

  7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) temel amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaktır.

  Bankamız, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine son derece önem vermekte olup, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Banka ile ilişkili gerçek kişilere ilişkin tüm kişisel verilerin KVKK’ya uygun olarak işlenmesine, gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına azami hassasiyet göstermektedir.

  Bankamız ile kurmuş olduğunuz ilişkinin niteliğine göre, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası, meşru menfaat, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, kanunlarda açıkça öngörülme, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü ve bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında, Bankamızca çağrı merkezi, şube, ATM, faks, kısa mesaj (SMS), iş ortağı bayileri, internet bankacılığı, mobil bankacılık, tablet, internet sitelerimiz, DST (form veya tablet) ve benzeri kanallarla toplanan kişisel verileriniz, yurt içinde veya yurt dışında bulunan hissedarlarımıza, iştiraklerimize, yargı mercileri ve benzeri kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, muhabir bankalara, iş ortaklarımıza ve hukuki, mali, denetim ve benzeri hizmet sağlayan tedarikçilerimize KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aktarılabilecektir.

  Bu kapsamda, KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri ve ilgili kişilerin hakları konusundaki detaylı bilgilere Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Kurum Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

  Risk Grubuna Konu Kişilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme

  Sizin, eşinizin, çocuklarınızın ve söz konusu kişilerin, yönetim kurulu üyesi veya genel müdür oldukları veya bunların ya da bir tüzel kişinin birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar ile bir bankanın nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bunların birlikte veya tek başına, doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla ortak oldukları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar ve birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri ilişkiler bulunan gerçek ve tüzel kişiler bir risk grubu (“Risk Grubu”) oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra, risk grubu kapsamına girecek diğer gerçek ve tüzel kişiler T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca belirlenmektedir.

  Risk Grubu kapsamında değerlendirilen kişilere ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Bankamız tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkındaki detaylı bilgilere Risk Grubu Aydınlatma Metni'nden ulaşabilirsiniz.